Kontakt

Je?li zainteresowa? Ciebie który? z produktów, zapraszamy do kontaktu:
[email protected]
+48 502 264 517

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:73. Error 9: Invalid character

Szable wojskowe (paradna WZ 76/90, repliki 76/08, pa?asz 08)

Specjalizujemy si? w wykonywaniu szabli u?ytkowanych przez Wojsko Polskie, wg specyfikacji, która okre?la parametry techniczne broni bia?ej u?ytkowanej w pocztach sztandarowych WP. Oraz oddzia?ach Reprezentacyjnych Armii Polskiej.

Specjalizujemy si? w wykonywaniu szabli wspó?czesnych wzór 76/90(paradna szabla Wojsk L?dowych) wed?ug ?cis?ej specyfikacji, oraz repliki szabli 76/08. Szable wy?ej opisane s? wykonywane zgodnie ze specyfikacj? obowi?zuj?c? dla tego typu rodzaju broni bia?ej (szabli). Jeste?my w stanie wykona? równie? indywidualne zdobienia g?owni wraz z dedykacjami. Ceny szabel s? zró?nicowane w zale?no?ci od indywidualnych potrzeb Zamawiaj?cego. Terminy realizacji w zale?no?ci od specyfiki zamawianej szabli. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? i dba?o?? wykonania szabli. Jeste?my w stanie wykona? równie? historyczne szable wojskowe, kawaleryjskie oraz piechoci?skie: wzoru 17 i 21 oraz szable wzoru 34. Szable historyczne wykonujemy zgodnie z parametrami technicznymi oraz wizualnymi ówczesnych wymaga? dla szeregowca, podoficera oraz oficera.

Zapytaj o produkt

 

 

Szabla paradna wojskowa WZ 76/90 z pochw?

Szabla paradna wojskowa WZ76/90 z pochw?

Szabla wojskowa wzór 34, oficerska, wierna replika szabli z epoki, g?ownia kuta, hartowana, twardo?? ok. 50 rockwella.

Szabla paradna wojskowa WZ76/90

Szabla paradna wojskowa WZ76/90 - oprawa

Replika szabli paradnej wojskowej Wzór 76/90 z pochw?

Szabla paradna wojskowa wzór 76/90